Paldies par dalību!
10 000 pastkaršu ir ceļā pie tētiem visā Latvijā!
Ja nepaguvi piedalīties mūsu akcijā, izmanto Pasta balodi, lai apsveiktu Tēva dienā:
WWW.PASTABALODIS.LV

Seko Latvijas Pasta Instagram un uzzini vairāk par kampaņu!

Seko mums